6724 Szeged, Kenyérgyári út 11.

+36 20 289 0778

Nyitvatartási idő

Hétfő-péntek: 08:00 - 20:00* Szombat - vasárnap: zárva *bejelentkezés alapján

Hívjon bennünket

+36 20 289 0778

Hívjon bennünket

+36 20 289 0778

Nyitvatartási idő

Hétfő-péntek: 08:00 - 20:00* Szombat - vasárnap: zárva *bejelentkezés alapján

garancia
JÓTÁLLÁSI JEGY

Az Alp-Favill ’96. Kft. (székhely: 6724 Szeged, Kenyérgyári út 11., cégjegyzékszám: 06-09-010722, adószám: 13767660-2-06.) által üzemeltetett Globe Centre Egészségház, mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a jelen jótállási jegyben foglalt feltételek mellett vállal szerződésen alapuló jótállást az Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) által igénybe vett egyes egészségügyi szolgáltatások tekintetében.

Jótállás (garancia) tárgyi hatálya

Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jótállási kötelezettségének tárgyi hatálya a Szolgáltató – személyesen közreműködő megbízottjai – által elvégzett egészségügyi beavatkozások közül kizárólag a fogtömésekre, a fogászati implantátumokra és a fogtechnikai művekre terjed ki.

Szolgáltató jótállása nem terjed ki az alábbi panaszokra:

 • Túlzott fogszorítással összefüggő porcelán leplezés lepattanása,
 • A fogmű nem rendeltetésszerű használatával, leejtésével összefüggő deformálódások,
 • A szervezetet érintő általános, a fogászati állapotot hátrányosan befolyásoló betegségekkel kapcsolatos (cukorbetegség, epilepszia, osteoporosis, röntgen besugárzás, kemoterápiás kezelés, bizonyos gyógyszerek szedése, anyagcsere betegségek) fogászati panaszokra,
 • A kezelések során eltitkolt betegségekkel összefüggő fogászati panaszokra,
 • Rövid idő alatt bekövetkező nagymértékű és a fogászati állapotra kiható testsúlyváltozással összefüggő panaszokra,
 • Balesetből – fogak kihullása és törése – illetőleg a kivehető fogsor elejtéséből adódó sérülésekre,
 • Fogágy sorvadással vagy csontleépüléssel összefüggő panaszokra,
 • A fogak természetes kopására,
 • Dohányzásból és egyéb vegyi anyagokból adódó fogelszíneződésekre.

Jótállás (garancia) időbeli hatálya

A Szolgáltató jótállási kötelezettségének időtartama fogtömés esetén 1 év, fogászati implantátumok és fogtechnikai művek esetén 2 év, amely jótállási időtartamok az egészségügyi szolgáltatás teljesítésétől kezdődnek.

Jótállás (garancia) részletes feltételei

Az Ügyfél jótállási igényét jelen jótállási jegy felhasználása útján a Szolgáltató Globe Centre Egészségházában érvényesítheti az alábbi előfeltételek betartása és igazolása mellett.

Ügyfél jótállási igényét az alapul szolgáló panasz, körülmény fellépését, felmerülését követően haladéktalanul, legkésőbb 15 napon belül köteles bejelenteni a Szolgáltató részére azzal, hogy a hivatkozott határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási igény érvényesítésére az alábbi együttes feltételek teljesülése esetén kerülhet sor az Ügyfél részéről:

 • A Szolgáltató által előírt szűrővizsgálatokon, dentálhigiéniai ellenőrzéseken (térítéses) történő maradéktalan megjelenés, részvétel;
 • Az elkészített fogműre (korona, implantátum, híd, fogsor), elvégzett fogászati beavatkozásokra vonatkozó Szolgáltatói tájékoztatók, előírások (speciális tisztítások) teljeskörű betartása,
 • Az előírt szájhigiéniai előírások maradéktalan betartása (naponta minimum kétszer alapos fogmosás stb.).

Szolgáltató az Ügyfél megalapozott jótállási igénye és az egészségügyi előfeltételek fennállása esetén a jótállással érintett egészségügyi szolgáltatás térítésmentes ismételt nyújtására, illetőleg a fogászati mű (implantátum) térítésmentes javítására, cseréjére vállal kötelezettséget szerződésen alapuló jótállási kötelezettsége körében.

Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem vállal jótállást, felelősséget az egészségügyi szolgáltatás teljesítését követően felmerülő olyan panaszokért, hibákért, hiányosságokért, amelyek az Ügyfél kezelés eredményét befolyásoló egészségügyi állapotával, higiéniai szokásaival állnak összefüggésben.

Szolgáltató kizárja mindennemű helytállási, megtérítési kötelezettségét a jótállási igény teljesítésével összefüggésben az Ügyfélnél felmerülő költségek (szállás, utazás) tekintetében.